top of page

Kvanttihypnoosimatka ryhmälle - ryhmässä on voimaa

Maailma ympärillämme tarjoaa monenlaisia uskomuksia, mielipiteitä ja ns. tutkittua faktaa, joihin mieli helposti nojaa. Teoria saatetaan nähdä totuutena, jonka varaan koko maailmankatsomus on rakentunut. Tällöin voi olla täysin sokea muunlaiselle tavalle kokea elämä, ja toisenlainen näkökulma saattaa tuntua naurettavalta tai jopa pelottavalta. Rajallinen mieli lokeroi asiat sen mukaan mitä se pitää normaalina ja mitä ei, mutta voiko se nähdä kokonaiskuvaa kaiken olevaisen luonteesta tai tietää perimmäistä totuutta yhtään mistään. Maailmassamme ei näytä olevan mitään pysyvää, vaan kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Myös tietoisuutemme muuttuu ja se mikä hetki sitten tuntui totuudelliselta, saattaakin kohta tuntua valheelliselta.

 

Miten sitten navigoida tässä alati muuttuvassa todellisuudessa ja löytää itselle oleellinen tieto tai ohjaus? Pysähtyminen itsensä äärelle ja huomion kääntäminen sisäänpäin avaa väylän, jolloin voi kuulla sydämen viisauttaan. Kvanttihypnoosi on yksi tie. Sen aikana pyydetään ohjausta ja hoitoa meissä jokaisessa olevalta viisaammalta taholta. Tätä viisautta voi kutsua intuitioksi, Rakkaudeksi, Korkeammaksi Tietoisuudeksi, Jumalaksi, Pyhäksi Hengeksi, enkeliksi, henkioppaaksi jne., mikä itselle oikealta tuntuu. Sanat ovat vain rajallisia määreitä jollekin, jota meidän on mahdotonta mielen tasolla käsittää. Tärkeintä on varmaankin tiedostaa, että kaikenlainen itsensä äärelle pysähtyminen ja omien haavojen kohtaaminen on tavalla tai toisella eheyttävää. Se on ns. varjotyöskentelyä, mikä auttaa päästämään irti menneestä ja löytämään oman aidon olemuksen ja vapauden.

masterkuva.jpg

Sisäinen viisautemme ohjaa aina rakkaudesta käsin. Ehkäpä juuri siksi sisäänpäin kääntymisellä on pitkä historia; itsemme ääreen pysähtyminen tukee monin tavoin hyvinvointiamme ja vahvistaa intuitiotamme.

Kuva on lokakuun 2017 Free Spirit tapahtumastamme. Kiitos mukanaolleille.

Pidän ryhmille noin kahden tunnin tilaisuuksia, joiden intentio eli tarkoitus on jokaisen paikallaolijan korkein paras. Rummutan tilaisuuden alussa hetken aikaa, mikä auttaa jättämään arkiset askareet kiireineen taka-alalle ja näin olemaan läsnä itsessä, tässä ja nyt -hetkessä. Sen jälkeen tehdään harjoitus, mikä pohjustaa noin 40 minuuttia kestävää kvanttihypnoosimatkaa. Matkan aikana, joogamatolla maaten tai miellyttävästi tuolilla istuen, käännetään huomio sisäänpäin ja pyydetään ohjausta viisaammalta puoleltamme. Kokemusta voisi verrata ohjattuun meditaatioon sillä poikkeuksella, että induktion (transsiin auttavan ohjauksen) jälkeen jokaisen oma sisäinen viisaus kuljettaa kokijaa sellaiseen kokemukseen, mitä hän eniten tarvitsee saadakseen parhaan mahdollisen hyödyn. Kvanttihypnoosimatkan aikana voi kokea sisäisen maailman rikkauden ja saada vastauksia rakkaudelliselta lähteeltä, ja yleensä sen aikana on koko ajan tietoinen ulkoisesta ympäristöstä. Kokemus on henkilökohtainen, vaikkakin ryhmän jäsenet voivat kokea samankaltaisia tarinoita, elämiä, tuntemuksia ja/tai teemoja. Voit lukea lisää kvanttihypnoosista täältä.

Jos haluat valmistautua tilaisuuteen, niin katso sivun alareunasta löytyvän linkin takaa enemmän. Voit valmistautua myös sydänmeditaation avulla. Löydät sen mm. täältä.

Pidän tilaisuuksia kysynnän mukaan. Jos toivot tilaisuutta paikkakunnallesi, niin ole yhteydessä: maiju.saariniemi@me.com

bottom of page